Tai Chi  og  Qi Gong -

 

Mindful Movement

 

Qi Gong             

Betyder : At bevæge livskraften i krop og sind. Qi Gong er kinesisk helsegymnastik, som er opstået sideløbende med TCM : Traditionel Kinesisk Medicin for flere tusinde år siden. Qi Gong styrker balancen i krop og sind, giver jordforbindelse og øger kropsbevidstheden.

         

Tai Chi  ( Taijii )

I sin ydre form er Tai Chi bevægelseskunst - på det indre plan sammenligneligt med meditationsformer.

                Ved regelmæssig Tai-Chi træning påvirkes helbredet positivt  i retning af : bedre balance, bedre koordination, styrkelse af                  muskler; på det mentale plan mere ro, større afspændthed og øget evne til at fokusere.